Kontakt

Mats Ekberg, VD
Mats Ekberg

073-99 37 969

Företagsfinansiering Fyrstad  Kärrastrandvägen 119, 

451 76  Uddevalla

 

Hör gärna av dig om du har ett intressant tillväxtföretag som har behov av expansionskapital eller andra funderingar runt kapitalanskaffning och notering av företag​